Monitoring składowisk odpadów

Monitoring składowisk odpadów

W odpowiedzi na regulacje prawne ustawę Rzeczypospolitej Polskiej o odpadach projektujemy, sprzedajemy i instalujemy systemy monitoringu wizyjnego zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.
Każde składowisko musi być potraktowane indywidualnie ze względu na jego rozmiar, ukształtowanie, ilość bram wjazdowych i wyjazdowych oraz inne kryteria.
W celu uzyskania większej ilości szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel. 602 354 354 lub mailowego jsp@jsp.com.pl

Oferta firmy JSP systemy zabezpieczeń