Czym jest system sygnalizacji pożaru (SSP)?

W przypadku miejsc użyteczności publicznych dużo mówi się o zapobieganiu zagrożeniom mogącym wystąpić w wyniku przypadkowego zaprószenia ognia, czy też wybuchu pożaru. Służy do tego system sygnalizacji pożarowej SSP. Kogo dokładnie on dotyczy?

Ochrona przeciwpożarowa SSP — na czym ona polega?

Działanie SSP opiera się na tzw. centrali, do której za pomocą okablowania lub droga radiową podłączone są kolejne przynależne do systemu komponenty instalacji. Zalicza się do nich czujki pożarowe (dymu, temperatury, wielosensorowe), ręczne ostrzegacze pożarowe ROP, sygnalizatory akustyczne, optyczne, akustyczno-optyczne, jak również moduły kontrolne i sterujące. W skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzą również systemy oddymiania, bramy i drzwi ppoż., ewakuacyjne, czy też kontrola dostępu na drzwiach ewakuacyjnych, klapy i zawory pożarowe, kurtyny, systemy gaszenia gazem i instalacje tryskaczowe (zraszające). Istotą dobrze zbudowanej instalacji SSP jest zaprojektowanie według wytycznych znajdujących się w przepisach przeciwpożarowych. Są to systemy, których obowiązek posiadania wynika z przepisów.

Kto zobligowany jest do budowy systemu SSP?

W system SSP powinny zostać wyposażone: budynki handlowe i wystawowe (jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 5000 m2, wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 2500 m2), teatry o liczbie miejsc ponad 300 osób, kina o liczbie miejsc ponad 600, budynki usługowe gastronomiczne o liczbie miejsc ponad 300, sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc ponad 1500, szpitale, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz sanatoria o liczbie łóżek ponad 200 w budynku, domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek ponad 100 w budynku, a także budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe. Pełen wykaz podmiotów, których wymóg ten dotyczy, zawiera Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.