Systemy sygnalizacji pożaru (SAP i SSP) i przeciwpożarowe

Systemy sygnalizacji pożaru SSP, SAP, DSO i oddymianie

Z zakresu ochrony pożarowej najczęściej wymaganymi i instalowanymi w  obiektach systemami są systemy oddymiania. W wytyczne do budowy obiektów wpisywane są systemy oddymiania klatek schodowych, szachtów windowych etc. W skład systemu oddymiania wchodzą elementy detekcji takie jak: centrala oddymiania, czujniki dymu, przyciski oddymiania, przyciski przewietrzania oraz elementy wykonawcze – klapy oddymiające, okna oddymiające wyposażone w siłowniki. W przypadku budynków wyposażonych w system sygnalizacji pożaru najczęściej następuje integracja systemu SAP z systemem oddymiania dzięki czemu eliminuje się dublujące się elementy detekcji pożaru oraz uzyskuje się wyższy poziom bezpieczeństwa i nadzoru nad obiektem.

Systemy przeciwpożarowe

System przeciwpożarowy to dzisiaj najważniejszy składnik zabezpieczenia budynku, znajdujących się w nim osób oraz mienia. Stosowany jest w przedsiębiorstwach, budynkach użyteczności publicznej, placówkach handlowych czy usługowych i coraz częściej w domach mieszkalnych. Nowoczesne systemy przeciwpożarowe obejmują systemy wykrywania pożaru (SAP) oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO).

Systemy przeciwpożarowe SAP, SSP, DSO

Instalowane przez naszą firmę systemy sygnalizacji pożaru SAP pozwalają na wykrycie ognia i dymu na bardzo wczesnym etapie. Dzięki temu możliwe jest szybkie ugaszenie pożaru i tym samym zminimalizowanie strat w mieniu oraz zabezpieczenie zdrowia oraz życia przebywających w pobliżu ludzi. System alarmowania pożarowego oparty jest na czujkach dymu, które zainstalowane są w każdym pomieszczeniu lub tylko w wybranych strefach np. o podwyższonym stopniu zagrożenia zaprószenia ognia. W przypadku pojawienia się pożaru – czujka wysyła sygnał do centrali, gdzie obsługujący ją pracownik może rozpocząć procedurę przeciwpożarową lub w przypadku bezobsługowej pracy sygnał od razu jest przekazywany do straży pożarnej gdzie następuje szybka interwencja na taki sygnał.
Oprócz systemów SSP naszym Klientom oferujemy dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO, które są zintegrowane z instalacją wykrywania pożaru i działają wspólnie podczas wystąpienia zagrożenia pożarowego a normalnie działają autonomicznie – rozgłaszają muzykę czy komunikaty nadawane przez zarządzającego systemem. Systemy dźwiękowe DSO występują szczególnie w obiektach wielkopowierzchniowych z dużą liczbą pomieszczeń np. w przedsiębiorstwach, galeriach, biurowcach, urzędach czy szpitalach. Wysyłane sygnały dźwiękowe lub słowne komunikaty o pożarze, ułatwiają ewakuację ludzi z zagrożonych pomieszczeń, przyśpieszając ją i organizując w sposób zapobiegający panice.

Systemy alarmowe – bądź bezpieczny we własnym domu
Oferujemy kompleksowe usługi, które składają się zarówno z doradztwa i wykonywania projektów systemów przeciwpożarowych, jak i ich sprzedaży, instalacji czy konserwacji.

Nowoczesne systemy zabezpieczeń JSP
Nasz firma ma wieloletnie doświadczenie w instalowaniu systemów przeciwpożarowych w budynkach i obiektach o różnym charakterze czy wielkości. W tym segmencie możemy poszczycić się certyfikatami na systemy konwencjonalne POLON ALFA, D+H, jak również na systemy najnowszej generacji marki BOSCH.